info@tototravel.com +31 6 54 25 13 07

Algemene reis- en betalingsvoorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden gebonden aan het boeken van uw droomreis. Bij het maken van een (online) boeking gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Prijzen en betalingen

Bij reservering dient 5% van de reissom te worden voldaan, met een minimum van € 300 waarna de hotels en/of auto’s geboekt worden. Mochten de hotels of auto’s niet meer beschikbaar zijn en u bent het niet eens met het alternatief, dan wordt de aanbetaling binnen twee weken geretourneerd. Eén maand voor vertrek dient de volledige reissom te zijn voldaan. Bij uitsluitend autohuur is de aanbetaling € 50 en dient het restant uiterlijk 14 dagen voor vertrek betaald te worden.
Indien niet op tijd betaald is, wordt de reis geannuleerd en volgt geen restitutie van de aanbetaling.

Wanneer excursies of benzineprijzen (aantoonbaar) meer dan 5% in prijs verhoogd worden na de boeking, is Toto Travel gerechtigd de nieuwe prijzen door te berekenen middels een extra factuur.

Aansprakelijkheid en overmacht

Indonesië is een ontwikkelingsland. U dient er dus rekening mee te houden dat dingen niet altijd verlopen zoals u dat thuis gewend bent. Onze medewerkers in Indonesië zullen er echter alles aan doen om u een zo aangenaam mogelijke reis en vakantie te laten beleven. Zaken als verkeersdrukte en oponthoud kunnen niet altijd voorkomen worden. Wel zal Toto Travel altijd alles in het werk stellen om ongemakken tot een minimum te beperken.

Toto Travel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van diensten van derden. De relatie, en dus de overeenkomst, bestaat uitsluitend tussen de leverancier van elk reisonderdeel en de klant zelf.

Toto Travel is verplicht tot een professionele uitvoering van de overeenkomst, maar is niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen, natuurrampen, politieke omstandigheden, ziekte van de reiziger, diefstal of verlies, vertragingen en wijzigingen in vliegschema's of overmacht situaties.

Indien er sprake is van een positieve Covid test bij een van de reizigers is Toto Travel niet aansprakelijk voor extra kosten van b.v. medische aard of quarantaine. Al gemaakte kosten zullen niet gerestitueerd worden. Ook zullen wij in dat geval ook de autohuur dienen te vergoeden. De chauffeur heeft dan immers geen ander inkomen.

Indien de reis voor vertrek of tijdens de reis geannuleerd moet worden wegens overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, zwaar politieke onrust, is Toto Travel daar niet voor aansprakelijk en de reiziger kan geen verzoek voor compensatie indienen. Natuurlijk is Toto Travel altijd bereid om de klant te adviseren.

Natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen of vaarverboden dient u te verzekeren via uw reis- of annuleringsverzekering. Wel probeert Toto Travel te allen tijde het ongemak zoveel mogelijk te beperken en alternatieven aan te dragen. Kosten die Toto Travel in een dergelijk geval retour krijgt, worden vanzelfsprekend aan u terugbetaald.

Covid-19

U dient te voldoen aan de op het moment van vertrek geldende eisen met betrekking tot Covid-19. Op de luchthaven in Indonesië zal een temperatuur check gedaan worden. Bij een lichaam temperatuur van meer dan 37.5 volgt alsnog een test op de luchthaven aldaar. Ook dient u minimaal 2 vaccinaties en het liefst ook een booster aan te tonen.
Bij een positieve test in Indonesië zullen wij u zoveel als kan van dienst zijn. Kosten daarvoor zijn te allen tijde voor uw rekening. Verder kunnen wij in dat geval uitsluitend die bedragen restitueren die wij zelf ook vergoed krijgen.
Toto Travel raadt u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten om onkosten te voorkomen. Denk daarbij aan de hoogte van de dekking en de Covid dekking. Bij overmacht kunt u de kosten altijd op uw verzekering verhalen.

Annuleringskosten

Het niet bezitten van een geldig paspoort (na vertrek uit Indonesië minimaal nog 6 maanden geldig) of het niet kunnen verkrijgen van een visum voor Indonesië is geen reden voor annulering. Ook vertragingen of uitval van vluchten zijn geen reden voor annulering. Annuleringen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan aan ons adres in Oosterhout.
De annuleringskosten zijn als volgt:

Annuleringskosten maatwerk reis Annuleringskosten alleen autohuur
Tot 30 dagen voor vertrek € 300 € 50
Binnen 30 dagen voor vertrek 50% van de totale reissom € 50
Binnen 14 dagen voor vertrek 100% van de totale reissom 50% van de totale reissom

Toto Travel raadt u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten om onkosten te voorkomen. Bij overmacht kunt u de kosten altijd op uw verzekering verhalen (denk om de hoogte van de dekking).

Klachten

Klachten dienen ter plaatse bij onze vertegenwoordiging c.q. chauffeur te worden ingediend. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken per e-mail of telefoon aan Toto Travel in Nederland. Wanneer u het niet eens bent met de geboden oplossing, dient u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugkomst, schriftelijk aan Toto Travel in Nederland te melden.

Wijzigingen

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 september 2022.
Toto Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene reis- en betalingsvoorwaarden

Toto Travel